Khai trương cửa hàng GTSP và bán lẻ số 6 của Thương hiệu Thủy sản sản Miền Hạ Long

Ngày 9/10/2021, Cty CP chế biến thủy sản XK Hạ Long- hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thành phố Hải Phòng đã tổ chức khai trương cửa hàng GTSP... Read more »