Hội nữ doanh nhân tài năng duyên dáng Hải Phòng hỗ trợ phòng chống dịch Covid19

Ngày 13/4/2020, tại số 240 đường Tô Hiệu, TP Hải Phòng, Hội nữ doanh nhân tài năng duyên dáng Hải Phòng thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hải Phòng đã tổ chức phát quà hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19.

Đây là nghĩa cử cao đẹp do các nữ doanh nhân hội viên Hội nữ doanh nhân tài năng duyên dáng Hải Phòng thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hải Phòng dành cho nhân dân thành phố Hải Phòng, nhất là các gia đình có hoàn cảnh yếm thế trong dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp trên toàn thế giới, ở Việt Nam và thành phố Hải Phòng.

Với quan điểm “lá lành đùm lá rách’, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”; tấm lòng các nữ doanh nhân hội viên Hội nữ doanh nhân tài năng duyên dáng Hải Phòng thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hải Phòng thật đáng trân trọng.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri