Giới thiệu sản phẩm của Công ty CP chế biến thủy sản xuất khẩu Hạ Long

Trân trọng giới thiệu tới quí khách hàng sản phẩm của Công ty CP chế biển thủy sản xuất khẩu Hạ Long với thương hiệu “Miền Hạ Long”

Thủy sản Miền Hạ Long – Thương hiệu Thực phẩm Việt Nam xin kính chào các Bác và ACE trong Hiệp hội !

.

.

.

Miền Hạ Long

Bài viết khác

Tác giả: minhtri