Họp Thường vụ BCH Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hải Phòng

Ngày 4/4/2023 tại trụ sở số 66 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng; đã diễn ra cuộc họp Thường vụ Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hải Phòng; Bà Đào Thị Kim Ngân- Ủy viên BCH Trung ương Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hải Phòng chủ trì hội nghị. Sau khi nghe các ý kiến của các thành viên tham dự hội nghị, chủ trì đã có những kết luận sau:

1/Thông qua báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính của VP Hiệp hội thời gian qua; 2/Báo cáo kết quả Đại hội Trung ương Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; 3/Ngoài 03 Phó Chủ tịch là: Hoàng Xuân Khánh, Nguyễn Văn Long và Đặng Thị Hồng Hải; Thường vụ BCH nhất trí bầu bổ sung thêm 9 Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hải Phòng là các ông bà: Hà Văn Phúc, Lê Văn Dương, Nguyễn Hữu Miền, Nguyễn Văn Loan, Nguyễn Văn Bình, Phạm Văn Ngọc, Nguyễn Công Thành, Lê Thị Cúc, Nguyễn Thị Loan. Như vậy Thường trực HH có 13 thành viên bao gồm 01 Chủ tịch và 12 Phó Chủ tịch.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri