Họp Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa TP Hải Phòng

Ngày 19/8/2022, tại trụ sở số 18 Đinh Tiên Hoàng, TP Hải Phòng; đã diễn ra cuộc họp Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa TP Hải Phòng; Bà Đào Thị Kim Ngân- Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa TP Hải Phòng chủ trì hội nghị.
Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp; Chủ trì đã có những kết luận sau:
1/Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, trong đó bổ sung nhiệm vụ tổ chức đoàn công tác tham quan mô hình hoạt động các Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa tại một số tỉnh thành bạn bè;
2/Chủ tịch Hội kêu gọi các thành viên trong Ban Thường vụ Hiệp hội ủng hộ kinh phí đầu tư lắp đặt văn phòng mới Trụ sở Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa TP Hải Phòng;
3/Văn bản mời các doanh nhân doanh nghiệp ủng hộ kinh phí tổ chức hội nghị toàn thể Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa TP Hải Phòng;
4/Thành lập tổ công tác xây dựng trụ sở mới Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa TP Hải Phòng;
5/Duy trì tốt hoạt động trang web: hiephoidoanhnnghiephp.com.
MT

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri