Hội thảo “Cơ hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nền kinh tế số”

Ngày 16/6/2020 tại trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, số 484 đường Lạch Tray, TP Hải Phòng, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thành phố Hải Phòng đã tham dự hội thảo “Cơ hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nền kinh tế số”, do Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở KHCN Hải Phòng, Học viện KHCN và ĐMST- Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện các Hiệp hội tại thành phố Hải Phòng, các diễn giả đến từ Nhật Bản và Việt Nam, các doanh nghiệp cùng đông đảo các em sinh viên.

Sau bài phát biểu khai mạc của ông Giám đốc Sở KHCN HP, hội thảo đã nghe các tham luận: “Các cơ chế chính sách liên quan đến kinh tế số” của Viện trưởng Học viện KHCN và ĐMST; “Nguồn nhân lực cho khởi nghiệp trong nền kinh tế số” của Trưởng khoa CNTT trường Đại học Hàng Hải; “Hành trình khởi nghiệp của startup công nghệ trong nền kinh tế số” của Ceo Founder Công ty TNHH CN định danh RIGEL; “Kinh nghiệm khởi nghiệp trong nền kinh tế số và xu hướng sản phẩm khởi nghiệp tại Nhật Bản” của Mr Seki- Tổng Giám đốc Công ty TNHH G.A Consultants;

Cũng trong hội thảo đã diễn ra thảo luận sôi nổi giữa khách mời và diễn giả. Hội thảo “Cơ hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nền kinh tế số” đã mang lại hàm lượng kiến thức giá trị.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri