Văn phòng đại diện Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng thăm và làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hải Phòng

Ngày 6/11/2023, tại trụ sở 66 Trần Khánh Dư, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng; Văn phòng đại diện Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng đã có lịch thăm và làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hải Phòng. Tham dự hội nghị có đại diện văn phòng Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng, cùng đại diện lãnh đạo, văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hải Phòng.

Phát biểu mở đầu, ông Trần Bá Đính- Trưởng đại diện văn phòng Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng, đã giới thiệu tổng quan về hoạt động của Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam; Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam và Quy chế xét công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam”. Thực hiện chỉ đạo của chính phủ như đã ghi trong cv của vpdd; ký giao ước thực hiện triển khai bộ tiêu chí vhkdvn của lãnh đạo TP Hải Phòng với ban chỉ đạo 248 Chính phủ tại hội nghị triển khai bộ tiêu chí VH Kd VN tại 10 tỉnh đồng bằng sông Hồng, Hải Phòng ngày 26/5/2022

Đại biểu tham dự hội nghị đã có những phát biểu tham gia nhằm triển khai thực hiện bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam. Phát biểu tiếp nhận, ông Nguyễn Văn Loan- Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và vừa Hải Phòng đánh giá cao việc xây dựng bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam; Theo đó Hiệp hội sẽ triển khai để hội viên nắm bắt; cũng như đăng ký tham dự chương trình tập huấn thực hiện bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri